Съвети 

Защо се запушват септичните ями?

Известни ли са Ви причините, поради които се случа септична яма да се запуши?

Те могат да бъдат различни, като някои се случват по-често, а една от най-интересните е свързана с почвата. Ако почвата, в която е изградена въпросната септична яма, притежава ниска водопропускливост, тогава е много вероятно да се случи препълване на ямата. Друг причинител на проблема с препълването на септичните ями може да бъде самата тяхна конструкция. Статистиката показва, че повечето от разпространените конструкции на септични ями ги предразполагат към бъдещи проблеми, свързани с отводняването.

Какво се получава при запушване или препълване на септичните ями?
Накратко казано, тяхната попивателна способност не може да поеме повече отходни води, които постъпват в тях. Така септичните ями се оказват невъзможни за по-нататъшно използване и съществува сериозен риск от авария, ако не бъдат почистени навреме. За да бъде правилно, ефикасно и надеждно свършена работата, Вие се нуждаете от услугите на специализирана фирма за почистване на септични ями. Те ще дойдат на място със съответната техника и оборудване и ще разрешат проблемите Ви бързо и качествено.

Съществуват няколко начина на процесът на почистване на септични ями – единият е, ако към ямата има монтирани специални тръби и утайката се изведе, при наличие на определено налягане. Но когато при конструкцията не са били предвидени тръби за утайката, тогава тя следва да се изпомпва с мощни вакуумни помпи. Сами ще Ви е трудно да се справите, ако решите сами да изпомпвате утайката, ще Ви трябват маркучи, помпа, както и други материали. Всичко това е излишно и не можете да сте сигурни, че на практика сте се справили прецизно и изцяло, затова е препоръчително да използвате услугите на специализираните фирми за почистване на септични ями. Вие не сте сами пред възникналия проблем, можете да потърсите помощ.

При проблеми и аварии има много ВИК фирми като ”Евроканал” ЕООД, – специалисти по канали и тръби. Фирмата е с адрес в квартал Врaждебна ул.46 N2a, която работи на територията на гр. София и околните села, ще направи нужното почистване на септични ями.

Последни публикации

Leave a Comment